Pieces of summer

i18n.load( { ‘en’ : { ‘post1_20131020_msg1’ : ‘Remembering summer…’, ‘post1_20131020_msg2’ : ‘Summer was here and gone in a blink of an eye like most of the times. I remember those summers from when I was young, when they seemed to be so long-lasting, when things were simpler and somehow different from now. I had some really nice moments this summer, as well as some bad ones but all good and bad things come to an end, making room for new ones.Never look behind unless you plan to live again some certain moments. I am looking back on those childhood summer because I want to recreate them until they become much more beautiful.’ }, ‘ro’ : { ‘post1_20131020_msg1’ : ‘Amintindu-mi de vară…’, ‘post1_20131020_msg2’ : ‘Vara a fost aici şi a plecat la fel de repede ca de cele mai multe ori. Îmi amintesc de acele veri de când eram mică, atunci când păreau să dureze atât de mult, când lucrurile erau mai simple şi oarecum diferite faţă de acum. Am petrecut nişte momente frumoase în vara aceasta, acompaniate şi de momente mai puţin plăcute dar toate lucrurile bune şi rele se termină la un moment dat, creând loc pentru altele şi altele. Nu te uita niciodată în urmă decât dacă plănuieşti să retrăieşti anumite momente. Eu privesc înapoi la acele veri ale copilăriei pentru că vreau să le recreez până vor deveni şi mai frumoase.’ } });

2017-09-08T20:56:02+00:00

Leave A Comment

* Checkbox GDPR is required

*

I agree