Genre: Fantasy, Young Adult, Romance, Fairies
Format: Paperback
Number of pages: 220

Published September 19th 2012 by Soul Mate Publishing

Synopsis:
Seventeen-year old Brigid O’Flynn is an outcast. A chance encounter with the Faerie Queen left her tainted in the eyes of the villagers, who blame the Faerie for the village’s missing women and children. Desperate to win the village’s acceptance Brigid agrees to marry her childhood friend: Serious, hardworking, Connell Mackenna. But when Connell disappears before their wedding Brigid’s hopes are shattered. Blamed for her fiancé’s death, Brigid fears she will suffer the same fate as the other village outcasts, the mysterious Willow Women. Lured into Liradon by their inhuman lovers, and cast out weak and broken, the Willow Women spend their lives searching for the way back into Faerie. When Connell suddenly reappears Brigid is overjoyed, but everything is not as it seems. Consumed by his desire for beauty and celebration, Connell abandons his responsibilities, and Brigid soon finds herself drawn into a passionate, dangerous world of two.

When Brigid discovers the truth behind Connell’s transformation she’s forced to choose between two men and two worlds. Brigid’s struggle leads her into glittering, ruthless Liradon where she must rescue her true love from a terrible sacrifice or lose him forever.

Doresc să îi mulţumesc foarte mult lui Adrienne pentru că mi-a trimis o copie electronică a cărţii sale în schimbul recenziei mele sincere! Mulţumesc mult!


Am citit această carte la sfârşitul anului 2012 dar nu am avut ocazia să îi fac recenzia până acum.
Doresc să spun că este o carte foarte frumoasă, diferită faţă de cele pe care le-am citit de curând(cărţi de al căror stil m-am plictisit până peste cap!).
Stilul de a scrie al lui Clarke este unul foarte frumos şi liric, ducându-te înapoi în vremurile de demult.
Acţiunea este construită în jurul lui Brigid, o fată în vârstă de 17 ani, care visează la o dragoste ce se găseşte numai în poveşti. Această carte pune în evidenţă un lucru foarte important care se petrece şi în lumea reală. Lumea de vis a lui Brigid este deasemenea şi una periculoasă, făcând-o în acelaşi timp să arate rău în ochii celor din jurul ei, ea riscând să se transforme într-o Willow Woman(Femeie Salcie).
Încercând să scape de ochii localnicilor, fata acceptă să se căsătorească cu Connel, o persoană pe care o cunoaşte încă din copilărie. Dar totul ia o întorsătură atunci când Connel dispare, lăsând-o pe Brigid numai cu gândurile sale.
Revenirea lui va veni cu timpul însă Brigid îl vede în acel moment ca pe un om schimbat. Se va preda ea bărbatului zână care i-a captat atenţia sau îil va alege pe Conne după ce va afla secretul lui? Trebuind să aleagă dintre doi bărbaţi şi două lumi fac alegerea lui Brigid şi mai importantă, alegerea arătând adevărata evoluţie a personajului.
O carte scrisă într-un mod minunat, Clarke a conceput o lume fermecătoare în care problemele sunt reale, aducând în lumină faptul că cele ma bune alegeri sunt şi cele făcute cu mintea dar şi deasemenea că trebuioe să descoperim care este adevărul ascuns în inima ta.
Este o carte foarte bună pentru cei care doresc să se întoarcă în trecut dar şi pentru cei care s-au plictisit de cărţi cu paranormal!
Rating: 4/5
Number of pages: 220
Format: E-book

Quotes:

“Connel put his hands around Brigid’s waist, lifted her off her feet, and twirled her around the cotaage. <<Of course you must wear your new shoes. Nothing would give me greater pleasure than to see you dance in them, and as soon as I can manage it you shall have a new silk gown as well, the same shade of violet as your eyes.>>”

“Every dau she spent with Connel brought some fresh surprise. A clutch of blue flowers with silver veins she’d never seen before, a gold broach inlaid with tiny glowing pearls, a silk chemise that was greener than the darkest leaf in the forest, and a veil of such snowy whiteness it might have been made of dove feathers.”

“Come away, maiden fair, to a place so lovely and green. // Come away, maiden fair, stay a night and a day and forever live a dream.” 

I want to thank Adrienne very much for sending me an e-book copy of her book in exchange for my honest review! Thank you!

I have read this book at the ending of 2012 but did not get the chance to review it until now.

I want to say that it was a really nice book, different from those that I have recently read(which I am soo soo bored with btw!).
Clarke’s writing style is really beautiful and lyrical, taking you back to the old days.
The action revolves around seventeen-year old Brigid who dreams of a love that is found only in fairytales. This book is emphasizing a really important thing that is also happening in the real world. Brigid’s dream world is also a dangerous one and it also makes her look bad in the eyes of those around her, risking to transform herself into a Willow Woman.
Trying to escape the eyes of the villagers, she accepts to marry Connel, someone who she has known since childhood. But everything takes a sudden turn when Connel dissapears, leaving Brigid with only her thoughts.
His return will come but Brigid sees him as a changed man. Will she turn herself to the faerie man that took her attention or choose Connel after finding out his secret? Having to choose between two men and two worlds makes Brigid’s choice even more important, the choice showing the true evolution that she went through.
A really beautifully written book, Clarke created a wonderful world in which problems still exist, bringing into light the fact that the best choices are those done also by mind and discovering the real truth that is hidden in your heart.
This is a really good book for those who love old times and also for those who are tired of reading paranormal books!