Tradiţii de mărţişor…

Pe data de 1 Martie, ca tradiţie românească, fetele şi femeile (dar şi bărbaţii) primesc în dar un şnur roşu cu alb (de care poate fi prins orice: broşe, figurine de plastic, bijuterii etc) pe care îl prind la încheieturaa mâinii (sau în piept). Şnurul este păstrat până în clipa în care copacii dau în floare sau, în funcţie de obicei, alte date (1 Aprilie, 1 Mai…). Povestea din spatele nu este atât de familiară pentru mulţi dintre români. Şnurul cu alb şi roşu (la început un şnur alb cu negru din lână) simbolizează legătura dintre vară şi iarnă. Când primele semne ale primăverii se fac simţite, şnurul se leagă de un pom înflorit sau de un trandafir, pentru a aduce noroc. Unele legende spun că şnurul a fost iniţial făcut de Baba Dochia în timp ce urca cu oile pe munte. Cu trecerea timpului, de şnurul mărţişorului s-a legat un ban de argint pentru a simboliza focul, lumina, soarele. Era asemenea unui talisman, aducându-i purtătorului sănătate, fericire, lumină în suflet. În vremurile de odinioară, 1 Martie era de asemenea considerată prima zi a anului. Acum, multe lucruri s-au schimbat iar lumea nu mai cunoaşte adevărata semnificaţie a acestei sărbători: banul de argint a fost înlocuit cu diverse figurine (potcoava, coşarul, trifoiul, ghioceul etc.), broşe, bijuterii, ce se presupun a fi norocoase. Să încercăm să ne bucurăm de venirea primăverii dar să nu uităm de poveştile spuse din bătrâni, de mitul Babei Dochia, de simbolistica mărţişorului.

On the 1st of March, as a romanian tradition, girls and women(but men also) recieve as a gift a red and white string (with anything attatched to it: brooches, plastic figures, jewelery etc.) which they tie on their wrists. The string is kept until the trees bloom or, depending to traditions, other dates (the 1st of April, the 1st of May, etc.). The story behind this string is not that familiar to many of us romanians. The red and white string (at first a woolen black and white string) symbolises the bond between summer and winter. When the first signs of spring make their appearance, the string is tied on a blooming tree or on a rose, for luck. Some legends say that the string was made by Baba Dochia while she was climbind the mountain with her sheep. As time has passed, a silver coin was tied to the string to symbolise the fire, the light, the sun. It was like a talisman, bringing the person who wore it health, happiness, light in his soul. The 1st of March was also considered to be the 1st day of the year back in the old days.