explozia primaverii burst of spring

Picături de primăvară difuze…

Cum ar fi ca după mult timp să te trezeşti într-o zi cu soare, gata să îţi întinzi petalele spre razele calde ale soarelui şi nemărginirea cerului azuriu? Iar mai apoi să te trezeşti că lumina soarelui devine din ce în ce mai difuză până când dispare şi te lasă sperând la alte mângâieri călduroase picate din cer? Uneori cad boabe cristaline de apă peste tine şi te mângâie blând iar alteori boabele devin cristale necruţătoare care te doboară la pământ dacă nu eşti îndeajuns de rezistent. Dar soarele revine mereu şi îţi trimite gingaş din căldura şi mângâierile lui, făcându-te să creşti şi să te luminezi. Aşa este şi viaţa care, când nu te aştepţi devine schimbătoare, îţi inundă visele şi te lasă în întuneric. Însă mereu va ieşi soarele, iar unde este soare nu este loc pentru întuneric ci doar pentru vise înfloritoare şi pline de speranţă.

🌸🌸🌸

Scattered drops of spring…

How would it be that, after a long time you wake up on a sunny day, ready to stretch out your petals towards the warm sun rays and endlessly azure sky? And afterwards to realise that the sunlight is becoming more and more diffuse until it dissapears and lets you hoping for other warm strokes fallen from the sky? Sometimes crystalline beads of water fall on you and they touch you softly and other times the beads become unmerciful crystals which bear you down to the ground if you are not resistant enough. But the sun always comes back and gently sends you its warmth and touches, making you grow and brighten up. Life is the same. When you are not expecting, it starts to change, flooding your dreams and leaving you in darkness. But the sun will always break through, and where there is sun there is no room left for darkness but only for blooming dreams filled with hope.

explozia primaverii burst of spring explozia primaverii burst of spring explozia primaverii burst of spring explozia primaverii burst of spring explozia primaverii burst of spring explozia primaverii burst of spring explozia primaverii burst of spring explozia primaverii burst of spring explozia primaverii burst of spring explozia primaverii burst of spring explozia primaverii burst of spring